Ettevõttest

AS Rapla Vesi on kantud äriregistrisse 06. juulil 1998. aastal. Enne seda tegutseti riigiettevõtte Eesti Vesi struktuuriüksuse Rapla Vesi nime all ning munitsipaalettevõttena Rapla Vesi.
Äriühingu põhitegevuseks on vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine.

Veeteenus - põhjavee ammutamine, puhastamine ja juhtimine tarbijateni
Kanalisatsiooniteenus - tarbijatelt reovee ärajuhtimine ja puhastamine


Vee- ja kanalisatsiooniteenuseid osutatakse Rapla valla territooriumil järgmistes asulates: Rapla linn, Alu, Kuusiku ja Hagudi alevik ning Kodila, Iira, Uusküla ja Valtu küla. Teenuste osutamiseks opereeritakse kuute reoveepuhastit, kuute puurkaevu ja kolme veetöötlusjaama.

Ettevõttes töötab 9 töötajat ja juhatus, kelle tööd koordineerib viie liikmeline nõukogu.

AS Rapla Vesi
Välja 9, Rapla
Telefon (+372) 489 4374
E-post rapla.vesi@rv.ee

Avarii 8.00 - 17.00 (+372) 489 4374
24 h välisvõrkude avariiteenus
(automaatvastaja)
(+372) 552 4891

by DoIT