Uudised

 

 Remonditööd Jõe tänaval...
13.08.2017

14.08.2018 kell 10.00 - 16.00 toimuvad Jõe tänaval veetorustiku avarii remonditööd. Remonditööde ajavahemikul jäävad ilma veeta järgmised kinnistud: Jõe 11, Jõe 13, Jõe 15, Jõe 17, Jõe 19, Jõe 22, Jõe 24, Jõe 26, Jõe 27, Jõe 28, Jõe 29, Jõe 30, Jõe 31, Jõe 32, Jõe 33, Jõe 34, Jõe 35, Jõe 36 ja Vee 4.
Vabandame ajutiste ebamugavuste pärast ja loodame klientide mõistvale suhtumisele!


Vee kvaliteedist...
07.06.2018

Vee kvaliteet võib olla hetkel piirkonniti kõikuv. Erakordselt kuiva ja tuleohtliku ilmastiku tõttu on kahjuks olnud ohtralt põlenguid, millistele reageerimisel on Päästeamet kasutanud intensiivselt tuletõrjehüdrante. Tuletõrjehüdrantide kasutamisel eraldub veetorustike seintelt sinna ajaga kogunenud setet, mis jõuab hiljem lõpp-tarbijateni. Vee-ettevõte tegeleb aktiivselt olukorra parandamisega.
Vabandame ajutiste ebamugavuste pärast!

Pikemat selgitust võimalik lugeda SIIN.Lepiku tn 19 kinnistu suuline enampakkumine


AS Rapla Vesi müüb 17. augustil 2018 kell 10.00 AS Rapla Vesi kontoris aadressil Välja tn 9 Raplas suulisel enampakkumisel kinnistu Lepiku tn 19 Rapla linn (67001:008:0980), pindala 3926 m2. Maa sihtotstarve on tööstusmaa, mida on võimalik vajadusel muuta. Enampakkumise alghinnaks on 6000 eurot. Enampakkumisel osalemiseks tuleb 13. augustil 2018 kell 11.00-ks esitada avaldus enampakkumisel osalemiseks, isikut tõendava dokumendi koopia ja juriidilisest isikust pakkuja korral esindaja volikiri või esindusõigust tõendava registrikaardi koopia AS-le Rapla Vesi postiga või e-posti (rapla.vesi@rv.ee) vahendusel ja tasuda tagatisraha 600 eurot AS Rapla Vesi pangakontole EE621010802000817009 SEB Pangas.
Objekt on ligipääsetav ja sellega on võimalik tutvuda iseseisvalt.

 

Lisainfo:
Tarmo Ärmpalu
+372 5272 707
tarmo.armpalu@rv.ee


Rapla linna Koidu, Kastani, Mahlamäeja Lepiku tänavate piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitamine.

 
5. jaanuaril 2017. aastal toimus projekti „Rapla linna Koidu, Kastani, Mahlamäe ja Lepiku tänavate piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitamine“ alustamise koosolek.
 
Projekti piirkonnas rekonstrueeritakse ja rajatakse kokku ca 6 km vee- ja kanalisatsioonitorustike. Talve-kevade perioodil toimuvad projekteerimistööd, ehitustöödeni jõutakse aprilli-mai kuust olenevalt ilmastiku oludest. Tööde lõppemise ajaks on planeeritud september 2017. aastal. Ehitustööde peatöövõtjaks on Terrat AS.
Projekti tulemusel tekib Mahlamäe ja Lepiku tänavate eramutel liitumisvõimalus ühiskanalisatsiooniga. Täiendavate küsimuste tekkimisel võib ühendust võtta AS Rapla Vesi kontaktidel.     


AS Rapla Vesi
Välja 9, Rapla
Telefon (+372) 489 4374
E-post rapla.vesi@rv.ee

Avarii 8.00 - 17.00 (+372) 489 4374
24 h välisvõrkude avariiteenus
(automaatvastaja)
(+372) 552 4891

by DoIT