Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitati Rapla Vallavolikogu määrusega nr 10 28.04.2016. aastal. Arengukava sisaldab investeeringuid, mis on planeeritud teha Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatistesse ajaperioodil 2015-2026.
Rapla valla ÜVK arengukava:

© 2019 AS Rapla Vesi