Muude teenuste hinnakiri

Nimetus Ühik Summa, Käibemaks, Kokku,
eur eur eur
1. Paakauto Scania EUR-MARK
Rasvapüüduri puhastamine 1 tõmme 35,00 7,00 42,00
Reovee väljavedu 1 tõmme 25,00 5,00 30,00
Survepesu1) 1 tund 45,00 9,00  54,00
Ooteaeg2) 1 tund 10,00 2,00 12,00
Väljaspool Rapla linna lisandub kilomeetritasu 1 km 0,75 0,15 0,90
Purgimistasu 1 m3 2,00 0,40 2,40
2. Ekskavaator VENIERI 6033 1 tund 25,83 5,17 31,00

1) Minimaalselt arvestatakse pool tundi teenuse kasutamist s.t. et minimaalne arve on 20,77 eur + km
2) Ooteaeg rakendub juhul, kui tellitud masin ei saa kliendi süül alustada tööd kokkulepitud ajal

* Hinnakiri kehtib alates 01.01.2015

© 2019 AS Rapla Vesi