Muude teenuste hinnakiri

Nimetus Ühik Summa, Käibemaks, Kokku,
eur eur eur
1. Paakauto VOLVO FL Juro Clean pealisehitusega
Rasvapüüduri puhastamine 1 tõmme 45,83 10,08 55,91
Reovee väljavedu 1 tõmme 33,33 7,33 40,66
Survepesu1) 1 tund 55,00 12,10 67,10
Ooteaeg2) 1 tund 12,00 2,64 14,64
Väljaspool Rapla linna lisandub kilomeetritasu 1 km 1 0,22 1,22
Purgimistasu 1 m3 3,00 0,66 3,66

1) Minimaalselt arvestatakse pool tundi teenuse kasutamist s.t. et minimaalne arve on 27,5 eur + km
2) Ooteaeg rakendub juhul, kui tellitud masin ei saa kliendi süül alustada tööd kokkulepitud ajal

* Hinnakiri kehtib alates 01.01.2024.

© 2019 AS Rapla Vesi