Liitumine

AS Rapla Vesi liitumistasude metoodika on kooskõlastatud Konkurentsiametiga.

AS Rapla Vesi liitumistasu arvutamise metoodika

AS Rapla Vesi liitumistasu arvutamise metoodika Lisa 1

© 2019 AS Rapla Vesi