Joogivee analüüside tulemused

Eestis peab tarbijatele pakutav joogivesi vastama Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ kehtestatud normidele. Määrusega saate tutvuda Õigusaktid>Riiklikud lingi alt.

AS Rapla Vesi hallatavatest puurkaevudest ja veetöötlusjaamadest tarbijatele pakutav joogivesi vastab täielikult määrusega kehtestatud normidele. Alljärgnevalt on võimalus tutvuda tarbijatele pakutavast joogiveest võetud analüüside tulemustega.

© 2019 AS Rapla Vesi