Vee karedusest

Vee kareduse määravad kaltsiumi ja magneesiumi katioonid (Ca2+ ja Mg2+). Peale Ca ja Mg tekitavad vee karedust vähesel määral ka teised katioonid (näiteks raud, mangaan, baarium, strontsium ning tsink). Peamised Ca ja Mg allikad on paekivi ja kriit.

Kaltsium ja magneesium on inimese organismile vajalikud elemendid, ilma selleta osutuksid võimatuks paljud elutähtsad funktsioonid, näiteks närviimpulssideülekanne, lihaste kokkutõmbed, immuunsus, aga ka vere hüübimine. Ca on põhikomponent luudes, tänu millele nad on vastupidavad, elastsed ja tugevad. Kuna kaltsium ja magneesium on inimese organismile vajalikud, puudub kareduse jaoks Eestis joogivees ka piirnorm.

Eristatakse kolme kareduse liiki:

  • mööduv (karbonaatne) karedus. Seda põhjustavad vees lahustunud Ca ja Mg vesinik- karbonaadid (HCO3) ja karbonaadid (CO32-), mis sadenevad vee keetmisel lahustumatu CaCO3-na (katlakivina) välja;
  • püsiv (mittekarbonaatne) karedus. Seda põhjustavad peamiselt Ca ja Mg kloriidid (Cl) ja sulfaadid (SO42-), vähemal määral ka fosfaadid, nitraadid jt, mis vee keetmisel välja ei sadene;
  • üldkaredus. See on kõigi Ca ja Mg ühendite kogusumma keetmata vees ehk Ca- ja Mg- ioonide kontsentratsioon vees.

Vee karedust mõõdetakse milligrammekvivalentides 1 liitri vee kohta. 1 mg-ekv vastab 20,04 mg Ca või 12,16 mg Mg sisaldusele 1 liitris vees.

Kuna maailmas on kasutusel mitmeid vee kareduse mõõtühikuid, võib kasulikuks osutuda alljärgnev tabel:

Ühik mg/l Ca mg-ekv/l mmol/l °DH (GER) 1 °Clark (UK) 1 F kraad (FRA) 1 ppm (USA)
1 mg/l Ca 1 0,05 0,25 0,14 0,175 0,25 2,5
1 mg-ekv/l 20 1 0,5 2,8 3,5 5 50
1 mmol/l 40 2 1 5,61 7,02 10 100
1 °DH (GER) 7,14 0,357 0,178 1 1,25 1,78 17,8
1 °Clark (UK) 5,72 0,286 0,143 0,80 1 1,43 14,3
1 F kraad (FRA) 4 0,2 0,1 0,56 0,70 1 10
1 ppm (USA) 0,4 0,02 0,01 0,056 0,070 0,1 1

Vesi üldkaredusega kuni 3,5 mg-ekv/l on pehme vesi. Vesi üldkaredusega 3,5-7 mg-ekv/l on
keskmise karedusega ja vesi üldkaredusega 7-10 mg-ekv/l on kare vesi. Vesi karedusega üle 10 mg-ekv/l on ebameeldiva maitsega.

Sobivaim üldkaredus joogiveele on 5-7 mg-ekv/l. Rapla linnas, Alu alevikus, Uusküla ja Valtu külas pakutava joogivee karedus on 6,3 – 6,8 mg-ekv/l.

© 2019 AS Rapla Vesi