Rapla Vesi AS

AS Rapla Vesi on kantud äriregistrisse 06. juulil 1998. aastal. Enne seda tegutseti riigiettevõtte Eesti Vesi struktuuriüksuse Rapla Vesi nime all ning munitsipaalettevõttena Rapla Vesi. Äriühingu põhitegevuseks on vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine.

Veeteenus

põhjavee ammutamine, puhastamine ja juhtimine tarbijateni

Kanalisatsiooniteenus

tarbijatelt reovee ärajuhtimine ja puhastamine

Vee- ja kanalisatsiooniteenuseid osutatakse Rapla valla territooriumil järgmistes asulates:
Rapla linn, Alu, Kuusiku ja Hagudi alevik ning Kodila, Iira, Uusküla ja Valtu küla.

Teenuste osutamiseks opereeritakse kuute reoveepuhastit, kuute puurkaevu ja kolme veetöötlusjaama.

Ettevõttes töötab 9 töötajat ja juhatus, kelle tööd koordineerib viie liikmeline nõukogu.

© 2019 AS Rapla Vesi