Uudised

Alates 01.07.2024 hakkavad AS Rapla Vesi teeninduspiirkonnas kehtima uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad.

08.05.2024

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 16.04.2024 nr 9-3/2024-006 hakkavad alates 01.07.2024  AS Rapla Vesi teeninduspiirkonnas kehtima uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad.

hind km-ta, eur/m3 hind km-ga, eur/m3
vesi 1,71 2,09
kanalisatsioon 1,93 2,35

AS Rapla Vesi teeninduspiirkond: Rapla linn, Alu alevik, Juuru alevik, Kaiu alevik, Kuusiku alevik, Hagudi alevik, Kodila küla, Iira küla, Uusküla küla, Valtu küla, Kuimetsa küla, Järlepa küla, Maidla küla.

Klientidel palume teatada juuni lõpu seisuga veearvestite näidud hiljemalt 15. juuliks 2024. aastal, hilisema teatamise korral esitatakse arve 01.07.2024 kehtima hakkavate hindadega. Kaugloetava arvesti puhul pole näitude teatamine vajalik.

AS Rapla Vesi teavitab, et alates 01.01.2024 ei rakendata enam kastmisvee eraldi mõõtmist ja läbi selle kanalisatsiooni arvete vähendamist mõõdetud kastmisvee võrra.

07.12.2023

Kastmisvee eraldi mõõtmist ei rakendata enam, kuna viimaste aastate põuastel perioodidel on saanud probleemiks suur veekasutus, mis tekitab probleeme veevarustuse sh tuletõrjevee tagamisel. Vett tarbitakse rohkem, kui veetöötlusjaam on võimeline puhastatud joogivett tootma. Olukorra leevendamiseks lõpetab AS Rapla Vesi võimaluse tasuda kastmisvee arvesti alusel ainult vee eest, mis teeb kastmise tarbijatele kulukamaks ja seeläbi loodetavasti vähendab puhastatud joogivee kasutamist suurtes kogustes muru kastmiseks või basseinide täitmiseks.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge AS Rapla Vesi poole e-posti aadressil rapla.vesi@rv.ee või telefonil 4894374.

© 2019 AS Rapla Vesi