Uudised

Kalda teel, Metsavahi, Saare, Silla, Heina, Kasteheina ja Lille tänavatel saab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda

23.11.2023

2023. aastal rajati Kalda teele, Silla, Saare, Metsavahi, Heina, Kasteheina ja Lille tänavatele vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Torustike ehitustööd on lõpetatud ja kinnistu omanikel on võimalus liituda rajatud ühisveevärgi- ja /või kanalisatsiooniga. Liitumiseks tuleb vee-ettevõttele esitada liitumistaotlus, mille leiab kodulehelt. Pärast taotluse esitamist väljastatakse liitujale kuni 30 päeva jooksul kinnistusiseste vee- ja/või kanalisatsioonitorustike  rajamiseks tehnilised tingimused.

Täiendava informatsiooni saatmiseks pöörduge  AS Rapla Vesi poole tel 4894374 või saatke küsimused e-posti aadressile rapla.vesi@rv.ee

© 2019 AS Rapla Vesi